شرکت ساختمانی و مهندسی آنی ساز آرمه  شماره ثبت 1441 و با شناسه ملی 10480068979 در تاریخ 1381/2/29 با هدف خدمت به مردم عزیز کشورمان شروع به فعالیت نموده است.