اجرای 26سایت BTS مخابراتی در سطح استان خراسان در سال 1391

پروژه
احداث دیوار محوطه اداری و مسکونی شرکت نفت شمال شرق در سال 1386

پروژه
اجرای 45 سایت BTS مخابراتی در سطح استان سمنان در سال 1387

پروژه
احداث مسکن مهر 1600 واحدی مهرآباد تهران در سال 1392

پروژه
احداث ساختمان اداری شرکت نفت شمال شرق در سال 1382

پروژه
احداث مجتمع مسکونی 120 واحدی در سال 1385

پروژه
احداث مجتمع 190 واحدی جنت آباد در سال 1398

پروژه
اجرای سوله و انبارشهرداری شاهرود به متراژ 12000 متر در سال 1381

پروژه
اجرای پازل فرش و جدول گذاری و آسفالت عابرپیاده رو های سطح شهر شاهرود در سال 1382

پروژه
احداث اسکلت ساختمان بیمارستان 200 تخت خوابی بم در سال 1396

احداث برج های راد و نیلوفر نیاوران در سال 1395

احداث ساختمان اوژانس های جاده ای در سال 1397

اجرای سنگ فرش محدوده دریاچه چیتگر در سال 1393

اجرای 19 سایت BTS مخابراتی در سطح استان زنجان در سال 1390

اجرای 32 سایت BTS مخابراتی در سطح استان خراسان در سال 1388

احداث ایستگاه آتش فشانی شرکت نفت شمال شرق در سال 1384

احداث جاده و زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ شهر شاهرود در سال 1382

اجرای جدول گذاری و پیاده روی سازی و سنگ فرش در سطح شهر شاهرود در سال 1382

اجرای زیر سازی و آسفالت کانال های فاضلاب سطح شهر شاهرود در سال 1381